Sven Reuter ist TYPO3 Certified Integrator Sven Reuter ist Zend Certified Engineer für PHP 5.3 Sven Reuter ist Oracle Certified Professional MySQL 5 Developer